ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครงานสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinator of Coordinating Unit for One Health) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://qrgo.page.link/RU1gG

BACK TO TOP