การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ Video Conference วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

BACK TO TOP