ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญสมาธิ

ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญสมาธิ นำโดย นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.45 – 08.30 น. ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญสมาธิ นำโดย นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เเละเจริญสมาธิ ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมลอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

BACK TO TOP