NEW & ACTIVITIES

NEWS

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครงานสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinator of Coordinating Unit for One Health) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://qrgo.page.link/RU1gG

มาช่วยกันตอบแบบสอบถามกันหน่อยจ้า

แบบสอบถามนี้สำคัญไฉน....... คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการวางมาตรการป้องกัน โควิด -19 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการทำแบบสอบถามประจำ **สัปดาห์ 2 (วันที่ 9-15 เมษายน 2563) ** ของกระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง " การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19" ที่ www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com หรือ bit.ly/thaifightcovid19 ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัว ให้มาร่วมตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อนำเอาผลการสำรวจไปปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการดำเนินการแก้ไขนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ขอบคุณมากค่ะ

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กองกฎหมายร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารของห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ของห้างและอาคารจอดรถ เจ้าหน้าที่จึงได้ชี้แจงข้อกฎหมายและแนะนำการจัดเขตปลอดบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับผิดชอบของห้างสรรพสินค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดสถานที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป กองกฎหมายขอขอบพระคุณหัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในครั้งนี้เป็นอย่างดีด้วย

การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 การประชุมคณะทำงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ Video Conference วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค

การประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดเน้นและแผนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดเน้นและแผนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กองกฎหมายได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดเน้นและแผนการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย อาคาร 7 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญสมาธิ

ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญสมาธิ นำโดย นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.45 – 08.30 น. ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน จัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญสมาธิ นำโดย นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เเละเจริญสมาธิ ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมลอาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พสัส แวนด์ด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กองกฎหมายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พสัส แวนด์ด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

BACK TO TOP