enth
Home / ประกาศผลการรับสมัครการเงินศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

ประกาศผลการรับสมัครการเงินศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

ประกาศผลการคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

……………………………………………………………

ตามที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health)
ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวสุวรรณา กาหลง

 

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จะดำเนินการเรียกรายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และหากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าว ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว   จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะดำเนินการประกาศรับสมัครบุคลคลเพื่อสอบคัดเลือกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  6 มกราคม 2560
 

ประกาศผลการเงินศูนย์OH

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

wpDiscuz