enth
Home / ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

ตามที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health)
ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ 1 นางสาวรัตนพร  ตั้งวังวิวัฒน์

ลำดับที่ 2 นางสาวพิชญา  ปกป้อง (สำรอง)

ลำดับที่ 3 นายวชิรวิทย์   เปรุณาวิน (สำรอง)

ลำดับที่ 4 นางสาวจุฑารัตน์  คล้ายบุตร (สำรอง)

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จะดำเนินการเรียกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และหากลำดับที่ 1 ไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าว ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จะเรียกผู้สอบได้ลำดับที่ 2 มารายงานตัวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  15 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศผลการคัดเลือก ผจก OH

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar

wpDiscuz